"Liefde is een universele godsdienst en iets wat de samenleving echt nodig heeft. Liefde moet uitgedrukt worden in al onze woorden en handelingen. We hebben deze liefde reeds in al zijn volheid in ons. Het leven kan niet bestaan zonder liefde. Ze zijn niet te scheiden. Leven en liefde zijn geen verschillende zaken, zij zijn een en hetzelfde."

Amma