"Liefde, niet het verstand moet besluiten nemen. Besluiten die gebaseerd zijn op het verstand en niet op liefde, zijn karmisch. Laat het hart daarom je bron van informatie zijn. Het hart is verstandeloos. Het hart is redeloos. Het hart is de grond waarop ik je vraag te lopen. De enige manier om de moordenaar die de kosmos is te overwinnen, is lief te hebben. Sta het hart toe te breken. Wees een voelend wezen. Dan kun je niet worden vermoord, dan kun je geen dwaas zijn, dan kun je niet worden bedrogen.

Liefde is victorie. Liefde is de meditatie. Liefde is het leven. Je moet eenvoudig de vaste wil krijgen om lief te hebben. Sta toe er te zijn. Liefhebben betekent waarachtig religieus zijn, omgaan met de levende God."

Adi da